Sat. Jul 13th, 2024

Khi bạn gặp một bài toán quá khó và bạn muốn nói điều này cho giáo viên của mình nhưng giáo viên của bạn là người nước ngoài bạn sẽ nói như thế nào để cô hiểu được? Nếu bạn chưa biết cách nói như thế nào thì hãy để VAenglish giúp bạn nhé. Hôm nay VAenglish sẽ chỉ cho bạn cấu trúc too … to (Quá … đến nỗi không thể làm gì) để giải quyết vấn đề của bạn nhé. Hãy bắt đầu vào bài học ngay thôi nào!

Cấu trúc Too ... To trong tiếng anh

1. Cấu trúc Too … To trong tiếng anh

Cấu trúc “Too … to”: quá … đến nỗi không thể.

“Too … to” thường kết hợp với 2 loại từ: tính từ và trạng từ

1.1 Khi kết hợp với tính từ

Cấu trúc: S + BE + TOO + ADJ + (FOR SB) + TO + V

Ex: Henry is too busy to play all day with you. (Henry quá bận để chơi với bạn cả ngày.)

1.2 Khi kết hợp với trạng từ

Cấu trúc: S + V + TOO + ADV + (FOR SB) + TO + V

Ex: Tom worked too hard to finish his deadline. (Tom đã làm việc quá sức để hoàn thành deadline của anh ý.)

Những nguyên tắc quan trọng cấu trúc Too...to

2. Những nguyên tắc quan trọng

Nếu bạn không muốn mất điểm phần cấu trúc này trong bài thi của mình thì đừng bỏ qua những nguyên tắc quan trọng này nhé!

Khi chuyển 2 câu đơn thành 1 câu có sử dụng cấu trúc “Too … to”.

Nguyên tắc 1: Nếu ta thấy những trạng từ ví dụ như so, too, very, quite, absolutely, extremely, certainly, … xuất hiện trước những tính từ hay trạng từ của câu thì ta phải bỏ hết chúng đi và thay vào đó là từ “too” để trở thành cấu trúc “Too … to”.

Ex: This area is quite noisy. I can not study English here.

⇒ This area is too noise for me to study English. (Khu vực này quá ồn để tôi có thể học tiếng Anh.)

Nguyên tắc 2: Nếu chủ ngữ 2 câu đơn đều giống nhau (He – he; she – she; we – we, …) thì ta bỏ phần FOR SB, còn lại vẫn giữ nguyên. (Nếu vẫn giữ nguyên FOR SB thì nghĩa của câu sẽ trở nên vô lí, lủng củng)

Ex: Hanh was quite careless. She could never get high score. (Hạnh rất cẩu thả. Cô ấy sẽ không thể nào đạt được điểm cao cả.)

⇒ Hanh was quite careless for her to get high score.

⇒ Hanh was too careless to get high score. (Hạnh quá cẩu thả để có thể đạt điểm cao.)

Nguyên tắc 3:Trong 2 câu đơn, nếu chủ ngữ của câu trước giống với tân ngữ của câu sau thì ta phải bỏ tân ngữ câu sau khi chuyển sang cấu trúc “Too … to”.

Ex: The dark coffee was too bitter. Tim couldn’t drink it. (Cà phê đen này quá đắng. Tim không thể uống được nó.)

The dark coffee was too bitter for Tim to drink it.

⇒ The dark coffee was too bitter for Tim to drink. (Cà phê đen thì quá đắng để Tim uống.)

LỜI KẾT: Vậy là bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Bài học hôm nay thật bổ ích đúng không. Hãy cùng VAenglish đón chờ những bài học mới tiếp theo nhé!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *